Tag: อาหารริมทะเล

เล่นน้ำในสระริมทะเล ที่ โรงแรม เดอะ นาคา ภูเก็ต

เล่นน้ำในสระริมทะเล ที่ โรงแรม เดอะ นาคา ภูเก็ต

ใครจะคิดว่าถ้าไม่ได้พักที่โรงแรมเดอะ นาคา แล้วจะสามารถ เล่นน้ำในสระว่ายน้ำริมทะเลได้ แต่ที่ โรงแรม เดอะ นาคา ภูเก็ต เปิดให้คนที่มารับประทานอาหารที่สระว่ายน้ำของทางโรงแรม สามารถลงเล่นน้ำได้ ไม่ว่าจะทานเมนูใดก็ตาม

Continue Reading